Posts Tagged ‘veerkracht’

Veerkracht! Het medicijn voor stress en burn-out.

Wat is burn-out?

2013-08-13 09.45.09Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange overbelasting. Iedereen is wel eens moe, maar als perioden van vermoeidheid en overbelasting zich maar blijven opvolgen, raak je uitgeput. De balans tussen inspanning en herstel is voor een zeer lange periode intensief ontregeld.

Bij een burn-out worden de gewone, dagelijkse dingen doen steeds moeilijker. Je werk, een klusje doen, voor de kinderen zorgen, naar een feestje, lezen: alles kost veel energie. De spreekwoordelijke accu is dan helemaal leeg. Een burn-out uit zich in ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.

Herstel

Op het moment dat je burn-out gerelateerde klachten herkent is het belangrijk om in actie te komen. Zoek hulp en zorg voor rust en herstel. Meestal doen we juist het tegenovergestelde. Een schepje erboven op, de schouders eronder, nog harder werken en gewoon doorgaan. Het gevolg is dat we nog minder herstellen, het energielevel in ons lichaam nog verder zakt en de klachten verergeren. Totdat de accu helemaal leeg is. Korte stressmomenten kunnen niet meer worden opgevangen. Indien geen adequate maatregelen worden genomen, zal je je niet beter gaan voelen. Chronische stress en burn-out gaat helaas niet vanzelf over. “Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

Hoe herken je een burn-out?

Er zijn veel signalen waardoor je merkt dat er sprake is van overbelasting of burn-out. Niet iedereen heeft dezelfde klachten en ook niet in dezelfde mate. Hieronder een aantal veelvoorkomende signalen:

 • je lichaam: slecht slapen, vermoeidheid, pijn in spieren, hoofdpijn, hartkloppingen, zenuwachtigheid
 • je gedrag: prikkelbaar, kortaf, cynisch, gejaagd, minder aandacht voor je omgeving, onrustig, geen rust kunnen vinden, hard werken en niet kiezen voor eigen ontspanning
 • je gedachten: piekeren, overmatig kritisch over jezelf en anderen, perfectionistisch, geestelijk moe, concentratie- en geheugenverlies
 • je emoties: sterk wisselend, negatieve gevoelens over jezelf, angstig, somber, onzeker

Wat kun je doen?

De eerste stap is er met anderen over praten. Je partner, een goede vriend of vriendin, je werkgever, je huisarts of de arboarts. Deze eerste stap is confronterend. Juist mensen die een burn-out krijgen, zijn doorzetters. Veel mensen zeggen ‘’Dit zou mij nooit overkomen, ik ben altijd zo sterk.” In deze begin fase is er veel verzet, ongeloof en het idee dat dit snel en vanzelf overgaat. Helaas, een burn-out gaan niet vanzelf over. Goede begeleiding helpt.

Dat is de tweede stap. Werken aan herstel. Door te praten met mensen die gespecialiseerd zijn in burn-out krijg je tips en adviezen die precies passen bij jouw situatie en bij jou als persoon. De accu moet weer worden gevuld. Pas als er weer energie is, kan je werken aan de volgende stap, het opsporen van oorzaken en hier verandering in brengen, Zodat je helemaal herstelt en je niet in herhaling valt.

Wat maakt dat je in een burn-out terecht bent gekomen? Ook dit is een persoonlijk traject. Aspecten die regelmatig voorkomen bij begeleiding bij burn-out zijn: grenzen stellen, voelen: hoe is het met me en wat heb ik nodig, waar krijg ik energie van, welke eisen stel ik aan mezelf en de wereld en is dit realistisch, welk beeld heb ik van mezelf, etc. Een proces waarin we ondersteuning bieden door te kijken naar wat er goed gaat, wat jouw talenten zijn, waar jouw krachtbronnen zitten.

Veerkracht

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wat het begeleidingstraject uiteindelijk oplevert is dat je veerkracht ontwikkeld in jouw leven. Dat je de kracht en het bewustzijn ontwikkelt om om te gaan met de kleine en grote uitdagingen in je leven. Dat er uitdagingen zijn is een feit. Hoe je er mee om gaat, maakt het verschil.

Zorg er voor dat de balans tussen stress en herstel in orde is. Dat je doet wat goed is voor jou om je gelukkig en gezond te voelen. Dat is niet alleen goed voor jou maar zeker ook voor de mensen om je heen, thuis en op je werk.

Contact

Heb je behoefte aan ondersteuning bij het voorkomen van een burn-out, bij overbelasting of bij het herstel na een burn-out? Je bent van harte welkom. Neem contact op voor het maken van een eerste afspraak.

Zoeken

Slow down, leg de lat niet zo hoog

Mindful

De grondlegger van mindful (met volle aandacht) leven, Jon Kabatt-Zin, formuleerde acht houdingen die helpen mindful in het leven te staan:

 • kijken met een frisse blik
 • niet-streven
 • loslaten
 • acceptatie
 • niet-oordelen
 • vertrouwen
 • geduld
 • mildheid

Herkenbare thema’s waar veel mensen mee bezig zijn. Waar je wel iets in zou willen veranderen. Mijn tip: begin met slechts één van deze acht houdingen. Welke spreekt je het meest aan? Word je bewust van hoe je hier nu mee omgaat en kijk vervolgens wat je wilt veranderen. Kom dan in actie. Stap voor stap.

Leg de lat niet zo hoog!

De meest mensen leggen de lat veel te hoog waardoor de kans op falen onvermijdelijk is. Dat is niet de bedoeling en helpt zeker niet om minder stress te ervaren in je leven.

Slow down

Dus … slow down, ook met je haast om dingen anders te gaan doen. Dan is de kans van slagen een stuk groter. Daar word je blij van en het maakt de volgende stap weer gemakkelijker.

Nieuw samengesteld gezin

Alleen de term ‘nieuw gezin’ roept al veel verschillende reacties op. Voor de één een romantisch beeld van een nieuwe start met een nieuwe liefde, voor de ander een gevoel van afgedankt of buitengesloten worden.

En dan hebben we het nog niet eens over inhoudelijke vragen als: wat is je rol als stiefouder? Is het goed voor een kind om een ‘bonusouder’ (de zogenaamde stiefouder) erbij te krijgen? Of juist niet? En worden stiefkinderen en stiefouders omarmd of getolereerd? En hoe ga je daar dan mee om? Wat is de plek van de ex-partner ten opzichte van het ‘nieuwe gezin’? En nog veel meer …

Weerstand en emoties

De term ‘nieuw’ in de zin van ‘nieuw samengesteld gezin’ doet vermoeden dat het gaat om een nieuw gezin. En dat roept vaak weerstand op, alsof je je ‘oude’ gezin vervangt, of daarmee de uitwonende ouder zijn of haar plek ontneemt. Alsof het ‘oude’ gezin er niet meer toe doet. En dat roept bij kinderen en ex-partners veel emoties op. Dat wat ooit belangrijk was, is het nu niet meer.

Een ‘anders dan anders’ gezin

Maar voor mij heeft de term ‘nieuw gezin’ een andere betekenis. Het gaat meer om een gezin dat ‘anders dan anders’ is. Anders dan het kerngezin. Een kerngezin is een gezin dat leeft onder één dak en bestaat uit papa, mama en de kinderen. De traditionele gezinnen uit de jaren vijftig zijn geëvalueerd. De rolverdeling tussen vader en moeder is verschoven naar meer gelijkwaardigheid of zijn helemaal omgedraaid. En ook andere gezinssamenstellingen komen steeds vaker voor.

Verscheidenheid in samenstelling

Het eenouder gezin (na scheiding of overlijden), de bewust alleenstaande moeder, het roze gezin waarbij twee vaders of twee moeders voor de kinderen zorgen en dan de samengestelde gezinnen. Deze laatste groep kent ook weer een grote verscheidenheid in samenstelling. Van stiefmoeder met hun nieuwe lief met kinderen tot moeders met kinderen uit verschillende relaties en vaders met eigen kinderen en ook nog stiefkinderen uit vorige relaties die nog graag deel uitmaken van het leven van de stiefvader, ook al is de relatie met hun moeder alweer verbroken. Kun je het nog volgen?

Een beetje wennen

Kijk eens om je heen, welke gezinssamenstellingen zijn er in jouw directe omgeving? Welke gedachten heb je daarover of hoe wordt erover gesproken? En hoe nieuw is die levensvorm dan eigenlijk? In andere culturen is het gebruikelijk om voor meer kinderen dan alleen die van jezelf te zorgen. Maar wij moeten er nog een beetje aan wennen. Dat merk je aan scholen, aan overheidsinstanties en ook de wet is niet voor iedereen gelijk. Het ‘kerngezin’ is nog steeds de norm.

Kerngezinnen en nieuwe gezinnen

Er is veel kennis en voorlichting nodig om deze nieuwe gezinnen net zo gewoon te laten zijn als kerngezinnen. En dat is belangrijk. Het vermindert de (voor)oordelen en kinderen hoeven zich niet langer anders dan anders te voelen. Of zich te verantwoorden voor hun thuissituatie. Leerkrachten leren om te gaan met de verschillende gezinsvormen en bovenal zijn stellen beter voorbereid op hun nieuwe toekomst wat de kans tot een tweede scheiding verkleint. Nu eindigt 60% van de tweede relaties in een scheiding.

Veel informatie

Er is in de loop der jaren veel informatie beschikbaar gekomen. Er zijn boeken, websites, voorlichtingsbijeenkomsten en professionals en organisaties met specifieke kennis over scheiding en nieuw samengestelde gezinnen. Even googlen en je vindt zeker iets bij jou in de buurt.

Een paar boekentips:

 • Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin (voor ouders) – Haverkort, Kooistra, Hendrikse
 • Bijna familie, over nieuw samengestelde gezinnen – Kaat Schaubroeck
 • Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding – Haverkort en Spruijt
 • Samen gesteld, De dynamiek van het stiefgezin – Heybroek en Overgaauw

Een paar websites:

Een goed gesprek

Informatie en een goed gesprek over dit onderwerp helpt dus om stellen hun nieuwe gezinsverband vorm te geven, ze hebben een grotere kans om hun relatie te laten slagen. Fijn voor henzelf, maar zeker ook voor de kinderen.

* Dit artikel is ook verschenen op de site van CJG Amersfoort.

Wat je kunt leren van een boom


Van de week had ik een heerlijk dagje voor mezelf. Iets wat meer ouders zouden moeten doen. Geen afspraken, maar lekker klussen in de tuin. Onder het genot van een kopje thee viel mijn oog op de sequoia in mijn tuin. Een karakteristieke, grillige boom die heeft te dealen met dat wat er is. Een metafoor voor het leven.

Mijn blik gaat over het onderste deel van de stam. Deze is grillig en laat zien dat deze boom al van alles heeft meegemaakt in de twintig jaar dat hij in onze tuin staat. Ieder jaar gebeurde er wel iets. Takken die afbraken in een storm of die bewust door ons zijn weggehaald omdat wij meer zon wilde. De onderste gesnoeide tak wordt inmiddels omringd door nieuw gevormde bast. Kleine takjes die ontspruiten op plekken waar weer licht komt nadat er een andere tak is weggezaagd.

Voor de boom was er geen keuze, die maakten wij, maar zonder enige moeite paste onze boom zich aan. En waar het geweld van buiten (de vele katten bij ons in de buurt) te gortig wordt, bieden wij wat ondersteuning zoals je kunt zien aan het draadgaas dat om de boom is gespannen.

Metafoor voor het leven

En terwijl ik zo naar onze boom kijk, zie ik een prachtige metafoor voor het leven. Ook wij maken de nodige zaken mee waar we niet zelf voor kiezen. En dat geldt ook voor onze kinderen. Toen ik twaalf jaar geleden ging scheiden, was dat geen keuze van mijn kinderen. Turbulente jaren volgden, waarin we ons aanpasten aan de dingen die kwamen en gingen.

Dealen met dat wat er is

En dat is precies waar ik met ouders over praat als ze bij mij komen voor begeleiding tijdens hun scheiding. Je kunt wat je overkomt niet veranderen, je hebt niet overal invloed op. Sterker nog, op de meeste dingen heb je géén invloed. Dat lijkt heel naar, maar dat hoeft niet. Je hebt namelijk wel invloed op de manier waarop je ermee omgaat. Ga je met de stroom mee, neem je de tijd om je wonden te helen en zie je nieuwe mogelijkheden? Zoals de bast van onze boom langzaam het trauma van weleer bedekt en nieuwe takken laat groeien. Of blijf je vechten en je boos maken over zaken waar je toch geen invloed op hebt?

Dealen met dat wat er is, je eigen geluk vormgeven, een hele opgave, maar het is de enige weg. Kinderen zijn er vaak een stuk beter in. Leven veel meer met de dag en zeggen rake dingen. Dank je wel voor de spiegel die jullie ons voor houden.

Een stralende boom

Mijn kinderen zijn inmiddels jong volwassenen. En met trots kan ik zeggen dat ze ondanks, of misschien wel dankzij, alle stormen in hun jonge leven zijn uitgegroeid tot prachtige stralende bomen. Net zoals onze sequoia.

Ga er deze week lekker op uit, alleen of met je kinderen. De natuur is prachtig. Je vindt er de kracht en de inspiratie die je net dat stukje verder helpt.


Quote
There are no facts, only interpretations. Friedrich Nietzsche
Veerkracht
Eigen kwaliteiten en mogelijkheden zichtbaar maken. Zodat je je ongeacht je situatie sterk voelt, zelfvertrouwen hebt en keuzes durft te maken. Vanuit die veerkracht kun je je eigen geluk creëren.
Samengesteld gezin
Samenwonen met je nieuwe lief en zijn of jouw kinderen. Ga goed voorbereid aan de slag en maak een succes van je nieuwe gezin. Femke Wessels is gecertificeerd Stiefplan-Coach. Meer info op: Coaching en meer > Samengesteld gezin. Eerst volgende bijeenkomst is op 21 maart a.s.