Posts Tagged ‘stiefouder’

Nieuw samengesteld gezin

Alleen de term ‘nieuw gezin’ roept al veel verschillende reacties op. Voor de één een romantisch beeld van een nieuwe start met een nieuwe liefde, voor de ander een gevoel van afgedankt of buitengesloten worden.

En dan hebben we het nog niet eens over inhoudelijke vragen als: wat is je rol als stiefouder? Is het goed voor een kind om een ‘bonusouder’ (de zogenaamde stiefouder) erbij te krijgen? Of juist niet? En worden stiefkinderen en stiefouders omarmd of getolereerd? En hoe ga je daar dan mee om? Wat is de plek van de ex-partner ten opzichte van het ‘nieuwe gezin’? En nog veel meer …

Weerstand en emoties

De term ‘nieuw’ in de zin van ‘nieuw samengesteld gezin’ doet vermoeden dat het gaat om een nieuw gezin. En dat roept vaak weerstand op, alsof je je ‘oude’ gezin vervangt, of daarmee de uitwonende ouder zijn of haar plek ontneemt. Alsof het ‘oude’ gezin er niet meer toe doet. En dat roept bij kinderen en ex-partners veel emoties op. Dat wat ooit belangrijk was, is het nu niet meer.

Een ‘anders dan anders’ gezin

Maar voor mij heeft de term ‘nieuw gezin’ een andere betekenis. Het gaat meer om een gezin dat ‘anders dan anders’ is. Anders dan het kerngezin. Een kerngezin is een gezin dat leeft onder één dak en bestaat uit papa, mama en de kinderen. De traditionele gezinnen uit de jaren vijftig zijn geëvalueerd. De rolverdeling tussen vader en moeder is verschoven naar meer gelijkwaardigheid of zijn helemaal omgedraaid. En ook andere gezinssamenstellingen komen steeds vaker voor.

Verscheidenheid in samenstelling

Het eenouder gezin (na scheiding of overlijden), de bewust alleenstaande moeder, het roze gezin waarbij twee vaders of twee moeders voor de kinderen zorgen en dan de samengestelde gezinnen. Deze laatste groep kent ook weer een grote verscheidenheid in samenstelling. Van stiefmoeder met hun nieuwe lief met kinderen tot moeders met kinderen uit verschillende relaties en vaders met eigen kinderen en ook nog stiefkinderen uit vorige relaties die nog graag deel uitmaken van het leven van de stiefvader, ook al is de relatie met hun moeder alweer verbroken. Kun je het nog volgen?

Een beetje wennen

Kijk eens om je heen, welke gezinssamenstellingen zijn er in jouw directe omgeving? Welke gedachten heb je daarover of hoe wordt erover gesproken? En hoe nieuw is die levensvorm dan eigenlijk? In andere culturen is het gebruikelijk om voor meer kinderen dan alleen die van jezelf te zorgen. Maar wij moeten er nog een beetje aan wennen. Dat merk je aan scholen, aan overheidsinstanties en ook de wet is niet voor iedereen gelijk. Het ‘kerngezin’ is nog steeds de norm.

Kerngezinnen en nieuwe gezinnen

Er is veel kennis en voorlichting nodig om deze nieuwe gezinnen net zo gewoon te laten zijn als kerngezinnen. En dat is belangrijk. Het vermindert de (voor)oordelen en kinderen hoeven zich niet langer anders dan anders te voelen. Of zich te verantwoorden voor hun thuissituatie. Leerkrachten leren om te gaan met de verschillende gezinsvormen en bovenal zijn stellen beter voorbereid op hun nieuwe toekomst wat de kans tot een tweede scheiding verkleint. Nu eindigt 60% van de tweede relaties in een scheiding.

Veel informatie

Er is in de loop der jaren veel informatie beschikbaar gekomen. Er zijn boeken, websites, voorlichtingsbijeenkomsten en professionals en organisaties met specifieke kennis over scheiding en nieuw samengestelde gezinnen. Even googlen en je vindt zeker iets bij jou in de buurt.

Een paar boekentips:

 • Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin (voor ouders) – Haverkort, Kooistra, Hendrikse
 • Bijna familie, over nieuw samengestelde gezinnen – Kaat Schaubroeck
 • Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding – Haverkort en Spruijt
 • Samen gesteld, De dynamiek van het stiefgezin – Heybroek en Overgaauw

Een paar websites:

Een goed gesprek

Informatie en een goed gesprek over dit onderwerp helpt dus om stellen hun nieuwe gezinsverband vorm te geven, ze hebben een grotere kans om hun relatie te laten slagen. Fijn voor henzelf, maar zeker ook voor de kinderen.

* Dit artikel is ook verschenen op de site van CJG Amersfoort.

Maak een succes van je nieuwe gezin

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?

Een nieuwe liefde, groot geluk. De verwachtingen zijn hoog en je wilt heel graag met elkaar een nieuwe start maken. Uit onderzoek is gebleken dat helaas 60% van de samengestelde gezinnen weer uit elkaar valt. En dat heeft grote gevolgen voor jullie als partners maar zeker ook voor de kinderen.

Het vraagt tijd, inzicht en heldere afspraken om het goed te doen. Een samengesteld gezin is een behoorlijke uitdaging. De dynamiek tussen de verschillende gezinsleden is groot. Ook kan er nog verdriet of boosheid zijn over de scheiding, bij jou of bij de kinderen.

Het nieuwe gezin in wordingWensen en verwachtingen

Wanneer je twee gezinnen samenvoegt, is het belangrijk dat je rekening houdt met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen. Door goed doordacht en voorbereid je nieuwe relatie in te gaan kun jij bij de 40% horen die wel slagen in hun relatie.

Om je te ondersteunen bij deze leuke, spannende maar soms ook lastige uitdaging, is het ‘Stiefouderschapsplan’, kortweg ‘Stiefplan’ ontwikkeld.

Het ‘Stiefplan Traject’ bestaat uit:

 • een boek, dat veel informatie verschaft en je door het plan heen begeleidt
 • een plan, dat je samen met je partner, en deels met je kinderen, invult
 • een coach, die je begeleidt bij de gesprekken, je huiswerkopdrachten geeft, en de lastige of gevoelige onderwerpen bespreekbaar en inzichtelijk maakt.

Wat levert het op

Jullie partnerrelatie zal worden versterkt. Dat is belangrijk omdat dat de basis is voor het gezin. Je vindt de balans in je rol als (stief)ouders en partner, in de zorg voor je eigen kinderen en/of die van je partner. Er komen heldere afspraken waar je op terug kunt vallen. Fijn voor jullie als (stief)ouder, maar zeker ook voor de kinderen. En je zult je eigen plek vinden in het nieuwe gezin. Een plek die bij je past en die je gelukkig maakt.

Hoe werkt het Stiefplan

Het Stiefplan en het bijbehorende boek vormen de basis voor de gesprekken. Hierin staan uitgebreid alle vragen en onderwerpen beschreven die aan de orde komen als jullie willen gaan samen wonen.

Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoor je misschien nog heel verrassende dingen van je partner, of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt.

In het zeer uitgebreide Persoonlijke Stiefplan vul je specifiek die onderwerpen in die op jullie gezin van toepassing zijn. Hierin vind je onder andere:

 • Het samenwoonplanHoe maak je een succes van je samengestelde gezin.
 • Hoe introduceer je de nieuwe partner bij de kinderen?
 • Hoe maak je plek voor iedereen (letterlijk en figuurlijk)
 • Het praktische heen-en-weer-schema
 • Consequenties voor de eerder gemaakte afspraken met je ex-partner
 • Het kiezen van een opvoedstijl
 • Financiën en erfrechtelijke aspecten in het nieuwe gezin

Hoe ziet een traject eruit

stap 1 Kennismaken, wat is de situatie en wat zijn jullie wensen
stap 2 Invullen van het Stiefplan, inclusief coachgesprekken en huiswerkopdrachten
stap 3 Afronden van het plan en vastleggen afspraken

Een traject bestaat gemiddeld uit 5 gesprekken en heeft een tijdsverloop van ca. 4 maanden. Tussen stap 1 en 3 werken jullie veel samen thuis uit. Hierbij worden ook de kinderen door jullie betrokken. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en jullie wensen hierin. Neem de tijd om elkaars wensen te horen en keuzes te maken: het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen! Zaken die lastig zijn, worden met de coach besproken.

Trajectkorting

Wij bieden een speciale trajectprijs van € 795,-.
Dit is incl. 5 gesprekken van 90 min., het boek en een persoonlijk plan. Prijs is incl. BTW.

En wat doet de Stiefplan Coach

Femke Wessels is een van de eerste gecertificeerde Stiefplan Coaches in Nederland.

Vanuit mijn vakkundigheid als LifeCoach en Scheidingscoach begeleid ik jullie bij het proces door gesprekken met jullie te voeren, zaken inzichtelijk te maken en ‘opdrachten’ mee te geven. 

Vanuit een oprechte interesse en een warme betrokkenheid op het onderwerp zet ik mijn kennis, ervaring en kunde graag in. Mijn onpartijdigheid staat voorop. Wel zal ik het belang van de kinderen, indien nodig, benadrukken. De lengte van het traject is afhankelijk van veel factoren. Hierover zullen in het eerste gesprek afspraken worden gemaakt. We doen alleen wat nodig is en gaan voor een zo kort mogelijk, effectief traject, gericht op jullie wensen.

Kernwoorden zijn: verbinding, erkenning en keuzevrijheid.

Informatie of afspraak

Wil je vrijblijvende informatie of wil je een afspraak maken met onze Stiefplan Coach? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

logo_stiefplan_coachInformatie over de achtergrond en het ontstaan van het Stiefplan vind je op www.stiefplan.nl. Hier vind je ook meer informatie over de grondleggers van het Stiefplan: Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse.

Quote
There are no facts, only interpretations. Friedrich Nietzsche
Veerkracht
Eigen kwaliteiten en mogelijkheden zichtbaar maken. Zodat je je ongeacht je situatie sterk voelt, zelfvertrouwen hebt en keuzes durft te maken. Vanuit die veerkracht kun je je eigen geluk creëren.
Samengesteld gezin
Samenwonen met je nieuwe lief en zijn of jouw kinderen. Ga goed voorbereid aan de slag en maak een succes van je nieuwe gezin. Femke Wessels is gecertificeerd Stiefplan-Coach. Meer info op: Coaching en meer > Samengesteld gezin. Eerst volgende bijeenkomst is op 21 maart a.s.