Posts Tagged ‘projectteam’

Succesvolle projecten met een projectcoach

14 april 2010

Wat is projectcoaching?

Projectcoaching is een vorm van begeleiding die focust op het resultaat van het project en de kwaliteit van het proces. In een project leren projectleden niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun individuele taken maar ook voor de performance van het team als geheel.

Waarom een projectcoach?

Ooit gedacht om je projectteam aan te vullen met een projectcoach? Een projectteam bestaat meestal uit een groep specialisten die vanwege hun specifieke kennis en kunde in het project zijn gevraagd. Er is veel aandacht voor inhoud en proces. Dat is ook nodig, maar het ontbreekt vaak aan aandacht en zorg voor de menselijke factor.

Hoe functioneert het team als geheel, begrijpen zij elkaar en stemmen zij doelen en deadlines op elkaar af?  Hoe is de interactie tussen teamleden, opdrachtgever en externe partijen? Wat speelt er bij de individuele teamleden en hoe functioneren zij onder hoge werkdruk? Werkdruk en stress ontstaan bijna altijd naarmate het project vordert.

Het aantrekken van een projectcoach helpt om de menselijke factor in het team te versterken. De menselijke factor die in hoge mate bepalend is voor het behalen van een goed projectresultaat.

Wat doet een projectcoach? Wat maakt een project succesvol?

Lees verder op Projectcoaching.

Wil je meer weten over projectcoaching? Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Quote
There are no facts, only interpretations. Friedrich Nietzsche
Veerkracht
Eigen kwaliteiten en mogelijkheden zichtbaar maken. Zodat je je ongeacht je situatie sterk voelt, zelfvertrouwen hebt en keuzes durft te maken. Vanuit die veerkracht kun je je eigen geluk creëren.
Samengesteld gezin
Samenwonen met je nieuwe lief en zijn of jouw kinderen. Ga goed voorbereid aan de slag en maak een succes van je nieuwe gezin. Femke Wessels is gecertificeerd Stiefplan-Coach. Meer info op: Coaching en meer > Samengesteld gezin. Eerst volgende bijeenkomst is op 21 maart a.s.