Posts Tagged ‘erkenning’

Maak een succes van je nieuwe gezin

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?

Een nieuwe liefde, groot geluk. De verwachtingen zijn hoog en je wilt heel graag met elkaar een nieuwe start maken. Uit onderzoek is gebleken dat helaas 60% van de samengestelde gezinnen weer uit elkaar valt. En dat heeft grote gevolgen voor jullie als partners maar zeker ook voor de kinderen.

Het vraagt tijd, inzicht en heldere afspraken om het goed te doen. Een samengesteld gezin is een behoorlijke uitdaging. De dynamiek tussen de verschillende gezinsleden is groot. Ook kan er nog verdriet of boosheid zijn over de scheiding, bij jou of bij de kinderen.

Het nieuwe gezin in wordingWensen en verwachtingen

Wanneer je twee gezinnen samenvoegt, is het belangrijk dat je rekening houdt met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen. Door goed doordacht en voorbereid je nieuwe relatie in te gaan kun jij bij de 40% horen die wel slagen in hun relatie.

Om je te ondersteunen bij deze leuke, spannende maar soms ook lastige uitdaging, is het ‘Stiefouderschapsplan’, kortweg ‘Stiefplan’ ontwikkeld.

Het ‘Stiefplan Traject’ bestaat uit:

  • een boek, dat veel informatie verschaft en je door het plan heen begeleidt
  • een plan, dat je samen met je partner, en deels met je kinderen, invult
  • een coach, die je begeleidt bij de gesprekken, je huiswerkopdrachten geeft, en de lastige of gevoelige onderwerpen bespreekbaar en inzichtelijk maakt.

Wat levert het op

Jullie partnerrelatie zal worden versterkt. Dat is belangrijk omdat dat de basis is voor het gezin. Je vindt de balans in je rol als (stief)ouders en partner, in de zorg voor je eigen kinderen en/of die van je partner. Er komen heldere afspraken waar je op terug kunt vallen. Fijn voor jullie als (stief)ouder, maar zeker ook voor de kinderen. En je zult je eigen plek vinden in het nieuwe gezin. Een plek die bij je past en die je gelukkig maakt.

Hoe werkt het Stiefplan

Het Stiefplan en het bijbehorende boek vormen de basis voor de gesprekken. Hierin staan uitgebreid alle vragen en onderwerpen beschreven die aan de orde komen als jullie willen gaan samen wonen.

Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoor je misschien nog heel verrassende dingen van je partner, of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt.

In het zeer uitgebreide Persoonlijke Stiefplan vul je specifiek die onderwerpen in die op jullie gezin van toepassing zijn. Hierin vind je onder andere:

  • Het samenwoonplanHoe maak je een succes van je samengestelde gezin.
  • Hoe introduceer je de nieuwe partner bij de kinderen?
  • Hoe maak je plek voor iedereen (letterlijk en figuurlijk)
  • Het praktische heen-en-weer-schema
  • Consequenties voor de eerder gemaakte afspraken met je ex-partner
  • Het kiezen van een opvoedstijl
  • Financiën en erfrechtelijke aspecten in het nieuwe gezin

Hoe ziet een traject eruit

stap 1 Kennismaken, wat is de situatie en wat zijn jullie wensen
stap 2 Invullen van het Stiefplan, inclusief coachgesprekken en huiswerkopdrachten
stap 3 Afronden van het plan en vastleggen afspraken

Een traject bestaat gemiddeld uit 5 gesprekken en heeft een tijdsverloop van ca. 4 maanden. Tussen stap 1 en 3 werken jullie veel samen thuis uit. Hierbij worden ook de kinderen door jullie betrokken. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en jullie wensen hierin. Neem de tijd om elkaars wensen te horen en keuzes te maken: het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen! Zaken die lastig zijn, worden met de coach besproken.

Trajectkorting

Wij bieden een speciale trajectprijs van € 795,-.
Dit is incl. 5 gesprekken van 90 min., het boek en een persoonlijk plan. Prijs is incl. BTW.

En wat doet de Stiefplan Coach

Femke Wessels is een van de eerste gecertificeerde Stiefplan Coaches in Nederland.

Vanuit mijn vakkundigheid als LifeCoach en Scheidingscoach begeleid ik jullie bij het proces door gesprekken met jullie te voeren, zaken inzichtelijk te maken en ‘opdrachten’ mee te geven. 

Vanuit een oprechte interesse en een warme betrokkenheid op het onderwerp zet ik mijn kennis, ervaring en kunde graag in. Mijn onpartijdigheid staat voorop. Wel zal ik het belang van de kinderen, indien nodig, benadrukken. De lengte van het traject is afhankelijk van veel factoren. Hierover zullen in het eerste gesprek afspraken worden gemaakt. We doen alleen wat nodig is en gaan voor een zo kort mogelijk, effectief traject, gericht op jullie wensen.

Kernwoorden zijn: verbinding, erkenning en keuzevrijheid.

Informatie of afspraak

Wil je vrijblijvende informatie of wil je een afspraak maken met onze Stiefplan Coach? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

logo_stiefplan_coachInformatie over de achtergrond en het ontstaan van het Stiefplan vind je op www.stiefplan.nl. Hier vind je ook meer informatie over de grondleggers van het Stiefplan: Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse.

Quote
There are no facts, only interpretations. Friedrich Nietzsche
Veerkracht
Eigen kwaliteiten en mogelijkheden zichtbaar maken. Zodat je je ongeacht je situatie sterk voelt, zelfvertrouwen hebt en keuzes durft te maken. Vanuit die veerkracht kun je je eigen geluk creëren.
Samengesteld gezin
Samenwonen met je nieuwe lief en zijn of jouw kinderen. Ga goed voorbereid aan de slag en maak een succes van je nieuwe gezin. Femke Wessels is gecertificeerd Stiefplan-Coach. Meer info op: Coaching en meer > Samengesteld gezin. Eerst volgende bijeenkomst is op 21 maart a.s.